การอาบน้ำแบบใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การอาบน้ำ ให้ประหยัดน้ำมากที่สุด ควรลำดับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กิจกรรมที่จะพิจารณา เพื่อการลำดับงานในการอาบน้ำ อันได้แก่ การสระผม การถูสบู่ และ การล้างน้ำให้สะอาด โดยปรกติแล้ว ลำดับในการอาบน้ำ หากต้องครอบคลุมกิจกรรมนี้ทั้งหมด ส่วนมากแล้วจะดำเนินการเป็นลำดับดังต่อไปนี้ คือ สระผม ล้างแชมพูออกทั้งหมด ถูสบู่ ล้างน้ำสบู่ออกทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วเราสามารถรวบน้ำในบางกระบวนการเพื่อให้เกิดการประหยัดได้ นั้นก็คือ น้ำเพื่อการล้างแชมพูออกจากหัว และ น้ำเพื่อการล้างสบู่ออกจากตัว ดังนั้นแล้ว เพื่อให้มีการประหยัดน้ำมากที่สุด เพื่อทำกิจกรรมอาบน้ำแบบต้องสระผมด้วยนั้น แนะนำให้ลำดับใหม่ดังต่อไปนี้ คือ เริ่มจากการล้างน้ำทั้งหัวและตัวก่อน (เพื่อทำให้เปียกทั้งผมและร่างกาย) แล้วตามด้วยการถูสบู่ โดยยังไม่ต้องล้างน้ำสบู่ออก แล้วตามด้วยการลงน้ำยาแชมพูที่หัว แล้วทำการสระผมให้สะอาดเสีย โดยไม่ต้องล้างน้ำสบู่ออก
ทีนี้ขั้นต่อไปนี้ คือ การล้างทั้งแชมพูและสบู่ออกโดยเป็นน้ำเดียวกัน กล่าวคือ น้ำที่สระผม จะชะแชมพู และชะสบู่ออกด้วยไปพร้อมกันนั่นเอง เราจะประหยัดน้ำไปได้หนึ่งหน่วย คือ น้ำที่ใช้เพื่อการถูตัวนั่นเอง โดยสรุป หากลองคิดดูว่า ถ้าหากว่ามีกิจกรรมอะไรที่ ก่อให้เกิดการประหยัดสิ่งแวดล้อมได้เราน่าจะเริ่มทำเพื่อช่วยประหยัดพลังงานของโลกและทรัพยากรไปได้ อ่อ ..​นอกจากนี้ การทำแบบนี้ ยังประหยัดเวลาในการอาบน้ำลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ไม่เชื่อลองวัดเวลาของกิจกรรมทั้งหมด โดยทำขั้นตอนสองแบบเทียบกันก็ได้

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2024 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com