รับข่าวหรือโฆษณา SMS "เพิ่ม SPAM ให้กับชีวิต"

พักหลังมานี้ ทีวีช่องต่างๆก็มีการโปรโมตให้รับข่าวโดยเก็ยเงินเป็นรายเดือน เดือนละ สามสิบ ยาทโดยประมาณกับหมด ทำให้คนที่อยากรู้หรือติดตามข่าวสารสามารถกระทำได้ตลอดเวลา ราวกับว่ามีห้องข่าวอยู่ข้างตัวกันเลย แต่ว่านั่นเป็นการเพิ่ม SPAM ให้กับชีวิตหากว่าคุณไม่จำเป็นต้องการรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นจริงๆ หรือว่าคุณไม่จำเป็นต้อง Update ข่าวกันเป็นวินาทีแบบนี้
ทีว่าเป็น SPAM เพราะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะรับการติดต่อจากคนปกติด้วยเรื่องราวปกติที่ส่งผ่านทาง SMS ได้อีกต่อไป เพราะอะไรเหรอครับ .. คิดง่ายๆเช่น หากว่านายเอสมัครรับข่าวเพียงแค่ว่าอยากจะ Update ข่าวให้ได้ทันชาวบ้าน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ นายเอจะได้รับ SMS ข่าวตามที่ต้องการ แต่พฤติกรรมปกติ นายเอก็จะเริ่มไม่อ่านข่าวในทันที เพราะว่ารู้ว่า มันเป็น SMS ข่าว(หรือแค่เดาเอาว่าเป็น SMS ข่าว) และไม่จำเป็นต้องรู้ ณ เวลานั้นเพราะว่าอาจจะเล่นเน็ตอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามที พอนายเอเริ่มชินกัลบสภาพแบบนี้แล้ว (คือการไม่ใส่ใจที่จะอ่านข้อความทันทีเมื่อได้รับ ) นั่นหมายความว่า พอคนส่งข้อความแบบที่ต้องการให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลในระยะเวลาไม่นานนัก นายเอก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของข่าวและไม่ได้อ่าน SMS นั่นหรือได้อ่านก็อีกนาน ตามพฤติกรรมการอ่านข่าวของนายเอนั่นเอง
นอกจากนี้แล้วการรับ SPAM SMS เข้ามาในชีวิตอาจจะทำให้รู้สึกว่าเรามีสมาธิได้สั้นลงตามความถี่ของการรับ SMS นั่นเอง ถึงแม้ว่าจะปรับเป็นสั่นก็ตาม เพราะว่ามันก็ยังสั่นเตือนคุณๆ ให้เอามาล้วงควักมือถือออกมากดๆดูนั่นเอง จริงๆตอนนี้มนุษย์เรายังไม่ข้อมูลหรอกว่า คนๆหนึ่งจะมีสมาธิได้นานแค่ไหนหรือคนปกติจะมีความคิดต่อเนื่องในเรื่องหนึ่งๆได้นานแค่ไหน แต่หากว่าคุณรับ SMS ข่าวมาด้วยความถี่ประมาณ ยี่นาทีครั้งหรือ สามข่าวต่อชั่วโมง นั่นก็จะหมายความว่าคุณจะถูกดึงดูดความสนใจจากงานหรือจากอะไรก็ที่คุณทำอยู่ด้วยอัตราที่เท่ากันอย่างช่วยไม่ได้ และนี่อาจจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นผลเสียต่อการงานเล็กน้อยถึงปานกลางหากว่า คุณทำงานอยู่ในระดับที่ต้องการสมาธิมากๆสำหรับการคิด หรือตัดสินใจอะไรบางอย่างก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นหากว่าก่อนที่คุณตัดสินใจที่จะรับข่าวขอให้เตรียมความพร้อมว่า คุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะชาชินไปกับการได้รับ SMS และก็อาจจะทำให้สมาธิเฉลี่ยสำหรับตัวคุณเองสั้นลงก็เป็นได้

12 total pingbacks on this post
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2024 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com