"message" tag

รับข่าวหรือโฆษณา SMS "เพิ่ม SPAM ให้กับชีวิต"

พักหลังมานี้ ทีวีช่องต่างๆก็มีการโปรโมตให้รับข่าวโดยเก็ยเงินเป็นรายเดือน เดือนละ สามสิบ ยาทโดยประมาณกับหมด ทำให้คนที่อยากรู้หรือติดตามข่าวสารสามารถกระทำได้ตลอดเวลา ราวกับว่ามีห้องข่าวอยู่ข้างตัวกันเลย แต่ว่านั่นเป็นการเพิ่ม SPAM ให้กับชีวิตหากว่าคุณไม่จำเป็นต้องการรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นจริงๆ หรือว่าคุณไม่จำเป็นต้อง Update ข่าวกันเป็นวินาทีแบบนี้ ทีว่าเป็น SPAM เพราะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะรับการติดต่อจากคนปกติด้วยเรื่องราวปกติที่ส่งผ่านทาง SMS ได้อีกต่อไป เพราะอะไรเหรอครับ .. คิดง่ายๆเช่น หากว่านายเอสมัครรับข่าวเพียงแค่ว่าอยากจะ Update ข่าวให้ได้ทันชาวบ้าน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ นายเอจะได้รับ SMS ข่าวตามที่ต้องการ แต่พฤติกรรมปกติ นายเอก็จะเริ่มไม่อ่านข่าวในทันที เพราะว่ารู้ว่า มันเป็น SMS…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com