วิ่ง 1 นาทีทำให้อายุยาวออกไปอีก 7 นาที

running

มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งออกกำลังกายและความยาวของชีวิต  (Life Expectancy) โดยผลลัพธ์สรุปออกมาได้ว่า การออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้ง จะทำให้คุณมีอายุเฉลี่ยมากออกไปได้ ถ้าหากว่าคุณเป็นชายอายุคุณก็จะมากออกไปอีกเฉลี่ย 6.2 ปี หรือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีอายุยาวเฉลี่ยออกไปอีก 5.6 ปี และนั่นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อสรุปได้ว่า การวิ่งทำให้อายุยืดออกไปได้

การวิ่งทำให้อายุยาวกว่าเดิมได้

องค์กรที่ทำการศึกษานี้คือ Copenhagen City Heart Study ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบหัวใจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20000 คนทั้งชายและหญิง โดยอายุระหว่าง 20 ถึง 93 ปี ซึ่งผมอ่านดูแล้วน่าจะมีความเชื่อถือได้ของข้อมูลครับ ประเด็นที่ผมอยากจะเอามาสังเคราะห์เนื้อความให้ฟังก็คือ การวิ่งที่ทำให้อายุยืนได้ก็คือวิ่งได้อย่างพอเหมาะพอดี ด้วยความถี่ประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งกินเวลาประมาณ 30-60 นาทีเท่านั้น หรือ คิดเป็นสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ถึงจะได้อายุเฉลี่ยที่มากขึ้นไปอีกอย่างน้อย 5 ปี

ถ้าหากว่าลองคิดเลขดูนะครับว่า ถ้าหากว่าคุณวิ่งแบบมากที่สุดที่มีการแนะนำก็คือ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 180 นาทีต่อสัปดาห์ตั้งแต่อายุ 20 ปี ยันอายุ 65 ปี นั่นก็แปลว่า คุณจะต้องเสียเวลาไปกับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งทั้งหมด 150 นาทีต่อสัปดาห์ x 52 สัปดาห์ต่อปี x ทั้งหมด 45 ปี =  351000 นาที หรือ คิดเป็นวันได้เท่ากับ 244 วันโดยประมาณ

ลองคิดเทียบกันว่า คุณวิ่งกินเวลาทั้งหมด 244 วันตลอดชีวิต(ต่อเนื่องไม่ได้หลับไม่ได้นอน) แล้วก็จะได้ระยะเวลาชีวิตตอนอายุบั้นปลายที่เพิ่มออกไปอีก 5 ปี หรือ 1825 วัน (นับเวลาหลับและเวลาตื่นทั้งหมด) นั้นก็แปลว่า คุณวิ่ง 1 นาที คุณจะมีชิวิตเฉลี่ยอีก 7.47 นาทีเพิ่มขึ้นมาต่อท้ายตอนบั้นปลายของชีวิต

ผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าให้ผมมองนั้นการยึดเวลาออกไป 1:7 ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเวลาเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ดูคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้ว ยกเว้นแต่ว่าคุณจะไม่รู้ว่าหรือว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมีชีวิตที่ยาวออกไปอีกแล้ว คุณเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่ามันคุ้มค่ากันหรือเปล่า ?

Run

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com