คุณจะเพิ่ม productivity ในที่่ทำงานของคุณเองได้อย่างไร ?

tomato-pomodoro

ถ้าหากว่าคุณต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิด อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การคิดสร้างสรรค์และ การออกแบบ หรือแม้กระทั่งงานที่ทำอยู่เป็นประจำที่โต๊ะทำงานของคุณเอง จำเป็นจะต้องใช้ “สมาธิ” เพื่อที่จะทำให้งานของคุณนั้นทำเสร็จออกไปได้ แต่เนื่องด้วยสภาพการทำงานปัจจุบัน คุณจะต้องอยู่ต่อหน้า computer ทำให้คุณอาจจะต้องโดน “ตัดสมาธิ” อยู่เป็นประจำ ผมเคยอ่านบทความที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องความยาวของสมาธินั้นปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากเท่าไหร่ ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ควบคุมเงื่อนไขใดๆเพื่อให้คุณมีสมาธิต่อการทำงาน 1 งานอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะก็ คุณมีค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องแค่ 3 นาทีเท่านั้น (แค่ระยะเวลาที่ต้มมาม่าสุกได้ 1 ห่อเท่านั้นเอง) และ ถ้าหากว่า คุณอยู่ในสภาวะที่ควบคุมเพื่อให้คุณมีสมาธิได้ดีมากที่สุด เช่นไม่มีการติดต่อรบกวนจากเครื่องมือสื่อสารใดๆ ไม่มีบุคคลอื่นๆอยู่รอบตัว และ ไม่มี internet Email เพื่อมารบกวนคุณ (รวมทั้ง Facebook , Twitter และ Social Network ในรูปแบบใดๆ) ปกติแล้ว คนทำงานบน task หนึ่งๆได้อย่างมีสมาธต่อเนื่อง และไม่คิดย้ายตัวเองไปทำงานอื่น สูงสุดก็ทำได้ประมาณ 30 – 60 นาที

เลยมีคนคิดวิธีการเพื่อเป็นการควบคุมสมาธิในที่ทำงานขึ้นมาโดยอาศัยหลักการง่ายๆ (โดย technic นี้มีการคิดค้นมานานตั้งแต่มี 1980s โดย Francesco Cirillo) เรียกวิธีการนี้ว่า “Pomodoro Technique”

วิธีการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนทำงานนั้นมีสมาธิต่องานที่จะต้องทำได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าเดิม อย่างน้อยก็เป็นเวลา 25 นาที ที่จะต้องปิดตัวเองเพื่อไม่ให้งานอื่นๆเข้ามาแทรกแทรงทางความคิดและ การกระทำได้เลย วิธีการนั้นก็ไม่ยากมีขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกงานที่จะทำ (อยากจะทำให้เสร็จ)
2. ตั้งนาฬิกาหรือ software จับเวลาไว้ที่ 25 นาที
3. ทำงานนั้นๆไปเรื่อยๆ ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นจนกระทั่งนาฬิกาบอกหมดเวลา
4. พักสั้นๆ (กินเวลาพัก 5 นาทีก็ได้ไม่เป็นไร)
5. หลังจากคุณจับเวลา 25 นาที 4 ช่วงแล้วให้พักยาวหน่อยได้และเปลี่ยนอิริยาบท

วิธีการนี้ให้ผลเป็นอย่างดี คือ มันสามารถที่จะทำให้งานคุณเดิน !อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเวลา และเป็นการตั้งจิตทำให้คุณมีสมาธิในเวลาที่แน่นอนได้ด้วย นอกจากนั้นสำหรับการตัด “สิ่งรบกวน” นั่นเป็นเรื่องของคุณเองที่จะต้องทำครับ หรือ ถ้าหากว่าคุณต้องโดนสิ่งรบกวนนั้นอย่่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ หยุด นาฬิกานั้นเอาไว้ถ้าหากว่าคุณอยู่ช่วงเวลาของ 25 นาที เมื่อโดนกินเวลาไปกับเรื่องที่แทรกเข้ามาแล้ว ให้กดนาฬิกาเพื่อต่อเวลาและทำงานนั้นต่อไปจนกว่าจะหมด 25 นาทีนั้น

นอกจากนี้ถ้าหากว่างานนั้นต้องกินเวลานานกว่า 25 นาทีเพื่อทำให้เสร็จ ก็แนะนำว่า ให้ทำต่อ่ได้อีกนิดหน่อยแล้วก็ควรหยุดพักตามระยะเวลาที่กำหนด คือ พักสั้นทุกช่วง 25 นาทีและ พักยาวทุก 4 ช่วงของ 25 นาทีครับ หรือ ถ้าหากว่างานนั้นเสร็จก่อน 25 นาทีก็ให้พักสั้นได้ทันทีเลยครับ เพื่อที่จะเตรียมตัวย้ายงานไปยังงานที่ต้องการสมาธิตัวอื่นๆต่อไปครับผม

Software ที่ใช้เพื่อควบคุมเวลาด้วยเทคนิค Pomodoro Technique อ่านและโหลดที่นี่

คำค้นหาของคุณที่มาเจอหน้าเว็ปนี้:

  • การคํานวณ productivity
  • การหา productivity
  • การคํานวณproductivity
  • คํานวณ productivity
  • การคิดproductivity
  • สูตรการหา productivity
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2024 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com