วิธีการพิมพ์เอกสาร 2 หน้าในกระดาษพิมพ์แผ่นเดียวกันบน Macbook

ถ้าหากว่า คุณต้องการประหยัดกระดาษ เราแนะนำให้คุณพิมพ​์เอกสารออกมาโดยการพิมพ์เอกสารเหล่านั้นออกมาจาก 2 หน้ากระดาษ pdf file ให้ไหลออกมาบนกระดาษเพียงหน้าเดียว วันนี้ เราจะแนะนำบันทึกประเด็นพวกนี้เอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ประหยัดกระดาษลงได้ในที่สุด

การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าให้เหลือหน้าเดียวบนกระดาษแผ่นเดียวกันนั้นทำได้ง่ายๆบนเครื่อง Macbook รุ่นใดๆก็ได้ โดยมันจะหายากสักหน่อย เพราะ มันแอบซ่อนวิธีการดังกล่าวเอาไว้ตามภาพต่อไปนี้

ตอนที่เรากดพิมพ์เอกสารให้เราเลือกจากคำว่า Preview ให้กลายเป็นคำว่า Layout แทน

เมื่อเราเลือกแล้ว มันจะปรากฏช่องให้เราเลือกเพิ่มว่า เราจะเลือกให้เอกสารที่พิิมพ์ออกมาเป็น กี่หน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น สำหรับกรณีทั่วไปเรามักเลือก 2 หน้าต่อกระดาษพิมพ์ 1 แผ่น เพื่อให้ยังคงอ่านตัวหนังสือได้ออกอยู่

แล้วถ้าหากว่าอยากจะพิมพ์รวมเอกสารหลาย FILE PDF เพื่อให้มันออกต่อเนื่องกันทำยังไงล่ะ ?

เราได้โดยการรวมหน้า pdf เข้าด้วยกันเสียก่อน แล้วเราถึงเลือกพิมพ์ออกมาเหมือนขั้นตอนด้านบนทำได้ ไม่ยาก โดยการเข้าไปที่ 123app ผ่าน internet browser ใดๆที่คุณใช้แล้วเลือกไปที่ รวมไฟล์ pdf เข้าด้วยกัน

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2021 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com