"timemint app" tag
เครื่องตอกบัตรแบบเป็น แอพ online ในมือถือ

แอพตอกบัตรลงเวลาพนักงาน TimeMint ตอบโจทย์ SME ยุค 4.0

วิเคราะห์เครื่องมือการบันทึกเวลา หรือตอกบัตรพนักงานทั้งรูปแบบเดิม ที่เป็นเครื่องตอกบัตรกระดาษ และ เครื่องแสกนลายนิ้วมือ รวมทั้งแอพลงเวลาสมัยใหม่อย่างแอพ TimeMint นั้นสามารถตอบโจทย์ธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างไร และ มีข้อดีข้อเสียในแต่ละประเด็นอย่างไร บทความนี้เรามีิวิเคราะห์สินค้าประเภทนี้โดยละเอียด

timemint app thailand checkin out for employee

Timemint แอพสำหรับจัดการการเข้าออกพนักงาน

Timemint ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมหรือแอพสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาตามความต้องการขององค์กรโดยแท้จริง โปรแกรมสำหรับองค์กรนั้นมีให้เลือกไม่ค่อยมากนัก แต่ว่ามีอยู่แอพหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับกลุ่มคนที่เป็น SME เพราะใช้คนไม่เยอะมาก และ ยังสามารถจัดการพนักงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผ่านแอพ นั่นก็คือโปรแกรมจัดการเวลาเข้าออก (Time Attendance) ชื่อ Timemint การจัดการพนักงานส่วนมากแล้ว เราจะยุ่งกับเรื่องพื้นฐานต่อไปนี้ คือ  1.) ดูบันทึกการเข้าและออกของพนักงาน ยังสถานที่ทำงาน เช่น หน้างาน หน้าร้านค้า หรือแม้กระทั่งสถานที่ของลูกค้า ก็ยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ทำงานของพนักงานได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้แอพ Timemint เพื่อที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการ จะดูได้ว่าพนักงานมีเข้างานมาแล้ว ณ​ เวลานั้นๆหรือยัง หรือว่ามีประวัติการเข้างานและออกจากสถานที่งานเวลาใด สำหรับแอพ Timemint…

rackmanagerpro.com © 2023 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com