Timemint แอพสำหรับจัดการการเข้าออกพนักงาน

timemint app thailand checkin out for employee

Timemint ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมหรือแอพสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาตามความต้องการขององค์กรโดยแท้จริง โปรแกรมสำหรับองค์กรนั้นมีให้เลือกไม่ค่อยมากนัก แต่ว่ามีอยู่แอพหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับกลุ่มคนที่เป็น SME เพราะใช้คนไม่เยอะมาก และ ยังสามารถจัดการพนักงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผ่านแอพ นั่นก็คือโปรแกรมจัดการเวลาเข้าออก (Time Attendance) ชื่อ Timemint

การจัดการพนักงานส่วนมากแล้ว เราจะยุ่งกับเรื่องพื้นฐานต่อไปนี้ คือ 

1.) ดูบันทึกการเข้าและออกของพนักงาน ยังสถานที่ทำงาน เช่น หน้างาน หน้าร้านค้า หรือแม้กระทั่งสถานที่ของลูกค้า ก็ยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ทำงานของพนักงานได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้แอพ Timemint เพื่อที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการ จะดูได้ว่าพนักงานมีเข้างานมาแล้ว ณ​ เวลานั้นๆหรือยัง หรือว่ามีประวัติการเข้างานและออกจากสถานที่งานเวลาใด

สำหรับแอพ Timemint เหมือนว่าจะทำได้ครอบคลุมมากในการจัดการสถานที่ เพราะ พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าออกงานเป็นแบบ สถานที่ภายนอก (On-site) หรือจะเป็นการแสกนงานเข้าออกสถานที่ ที่มีการกำหนดว่าต้องแสกนผ่านทาง QR sticker ที่แปะเอาไว้เท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้ว เรียกได้ว่า โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกงานพนักงาน ที่ชื่อว่า Timemint นี้รองรับการใช้งานได้ทั้งสำนักงาน สาขา หรือแม้กระทั่งการเข้าพบลูกค้า หรือไซท์งานต่างๆอีกด้วย

2.) จัดการการขอลาได้ แน่นอนว่า คนที่เป็นเจ้าขององค์กร และคนที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า จะต้องจัดการเรื่อง การขอลาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เจ้าตัว Appication Timemint สามารถให้พนักงานกดเขียนใบลาอิเล็คทรอนิกส์ผ่านทางหน้ามือถือ เลือกประเภทการลา (ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน หรือลาประเภทอื่นๆได้ทั้งหมดเท่าที่ประเทศไทยกำหนดเป็นกฏหมายว่าให้มีการลาประเภทนั้นๆ) โดยพนักงานกดขอลา แล้วจะมีการเตือนเด้งไปยังหัวหน้างานทันที และ มีการเลือกได้ว่า การลาของพนักงานรายนั้นจะต้องเป็นการยืนยันแบบคนใดคนหนึ่ง หรือจะเป็นแบบแค่หัวหน้างานยืนยันให้ก็ถือว่าอนุมัติการลาแล้วก็ได้ ทั้งนี้เพราะบางองค์กร จำเป็นต้องยื่นการลา สองระดับ คือ ระดับหัวหน้างาน และ ระดับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล แอพ Timemint นี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับ ความต้องการในส่วนการอนุมัติแบบสองชั้นนี้อยู่แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ดี สำหรับเอสเอ็มอีส่วนมาก จะเลือกแค่ทำการอนุมัติแค่ชั้นเดียวเท่านั้น ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะคนไม่ได้เยอะอะไร

ทั้งนี้ การออกแบบตัวแอพ หากดูให้ลึกจะพบว่า มีการออกแบบเพื่อการป้องกันโกงของพนักงานในระดับหนึ่ง คือ แอพ Timemint (สำหรับพนักงาน) จะให้พนักงานเข้าผ่านเครื่องได้เครื่องเดียวที่ได้รับการอนุมัติแล้วในตอนแรกที่ได้สร้างบัญชีของพนักงานนั้นๆ และ หัวหน้างานจะทำการยืนยันว่า เครื่องของพนักงานนั้นเป็นเครื่องที่เข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถเอารหัสผ่านไปกรอกเครื่องอื่นๆ เพื่อเข้าหรือออกงานแทนกันได้เลย นอกจากนี้แอพยังทำการตรวจสอบพิกัดว่า ตอนที่กำลังบันทึกเข้าหรือออกนั้น อยู่รัศมีจากสถานาที่ที่กำหนดไว้หรือไม่

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แอพยังสามารถให้ทำการผูกบัญชีกับเฟสบุ้คหรืออีเมล์ Google Mail ส่วนตัว (gmail) เพื่อให้ยืนยันว่าบัญชีนั้นๆเป็นคนๆนั้นจริงๆ เพราะโดยมากแล้ว คนปกติจะไม่บอกรหัสผ่านของ Facebook ให้กับคนอื่นๆ แม้แต่แฟนตัวเองก็ตาม ทำให้หัวหน้างานแน่ใจได้ว่า ตัวตนที่เข้าระบบนั้นเป็นพนักงานรายนั้นๆจริงๆ อย่างไม่ต้องสงสัย

Timemint HR manager website

ทั้งนี้สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Timemint สามารถเข้าไปที่หน้าเว็ปเพื่อสมัครเริ่มใช้งานได้ทันที โดยคนที่สมัครนั้นถือว่าเป็นเจ้าขององค์กร หรือเป็นหัวหน้าพนักงาน หรือเป็นเจ้าหน้า HR จะเป็นตำแหน่ง Super Admin ทำหน้าที่กรอกข้อมูลจัดตั้งบริษัททั้งหมด เช่น กรอกว่าจะใช้กับพนักงานกี่คน จะเลือกให้คนไหนใช้แอพด้วยรูปแบบ QR หรือแบบ On-site ได้ หรือว่า จะเลือกว่าจะให้คนไหนเป็นหัวหน้าพนักงานคนไหน นอกจากนี้ คนที่เป็น Super Admin คนนี้จะทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของบริษัท ประจำปี เช่น กำหนดว่า วันหยุดประจำปี วันไหน หรือว่ากำหนดว่า พนักงานคนไหนได้หยุดรูปแบบไหน มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำได้ผ่านทางหน้าเว็ปโดยตรง

 rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com