"timemint" tag
timemint app thailand checkin out for employee

Timemint แอพสำหรับจัดการการเข้าออกพนักงาน

Timemint ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมหรือแอพสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาตามความต้องการขององค์กรโดยแท้จริง โปรแกรมสำหรับองค์กรนั้นมีให้เลือกไม่ค่อยมากนัก แต่ว่ามีอยู่แอพหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับกลุ่มคนที่เป็น SME เพราะใช้คนไม่เยอะมาก และ ยังสามารถจัดการพนักงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผ่านแอพ นั่นก็คือโปรแกรมจัดการเวลาเข้าออก (Time Attendance) ชื่อ Timemint การจัดการพนักงานส่วนมากแล้ว เราจะยุ่งกับเรื่องพื้นฐานต่อไปนี้ คือ  1.) ดูบันทึกการเข้าและออกของพนักงาน ยังสถานที่ทำงาน เช่น หน้างาน หน้าร้านค้า หรือแม้กระทั่งสถานที่ของลูกค้า ก็ยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ทำงานของพนักงานได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้แอพ Timemint เพื่อที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการ จะดูได้ว่าพนักงานมีเข้างานมาแล้ว ณ​ เวลานั้นๆหรือยัง หรือว่ามีประวัติการเข้างานและออกจากสถานที่งานเวลาใด สำหรับแอพ Timemint…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com