"quest 3 tips and tricks" tag

ทำไมเราแนะนำให้คุณควรมีแว่น VR เพื่อการออกกำลังกาย ? 

คุณรู้อยู่แล้วหรอกว่า การออกกำลังกายนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และ จำเป็นสำหรับชีวิตอันเป็นปกติสุขเป็นอย่างมาก การออกกำลังกายโดยปกติแล้ว คุณควรออกกำลังกายให้ได้ต่อเนื่องเป็นประจำ โดยกำหนดเอาไว้ว่า อย่างน้อยที่สุด คนปกติ ควรออกกำลังกายให้ได้เป็นเวลารวมกันเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือสูงกว่าหากว่ามีแรงและเวลาที่จะทำได้ หรือคิดเป็นการเฉลี่ยต่อการออกกำลังกาย 30 นาทีต่อครั้ง และทำทั้งหมด 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น จันทร์ถึงศุกร์ทำมันทุกวัน และ เสาร์อาทิตย์ก็หยุดไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ หรือ อยากจะแถมก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับคุณเองด้วยซ้ำ ทีนี้ ถ้าหากว่า คุณรู้หรอกว่า คุณควรจออกกำลังกายเยอะนาทีต่อสัปดาห์มากขนาดนี้ก็แปลว่า มันมากกว่าสองชั่วโมงกว่าต่อสัปดาห์ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาเอามากๆ ดังนั้นแล้ว เราแนะนำให้…

rackmanagerpro.com © 2024 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com