"iphone settings" tag

ตั้ง Hotkey หรือ Shortcut บน iPhone เพื่อการตอบคำถามหรือพิมพ์คำอะไรที่ซ้ำๆแบบด่วนๆ

วันนี้อยากจะเพิ่มความเร็วในการใช้งาน iPhone กันสักหน่อย สำหรับคนที่ต้องพิมพ์อะไรซ้ำๆกัน หรือพิมพ์เหมือนเดิมเป็นประจำ ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นผ่าน iphone Application พวก Whatsapp หรือ LINE เวลาที่คุณคุยกัน คุณอยากจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอง หรือ บอก email ของคุณก็ได้ แต่ว่าไม่อยากจะพิมพ์ออกไปยาวๆ หรือ คำอะไรก็ที่คุณต้องใช้บ่อยๆ เช่นคำว่า “ตอนนี้ขับรถอยู่มีอะไรพิมพ์ทิ้งเอาไว้นะ แล้วจะมาอ่านทีหลัง” หรือ “ตอนนี้มีประชุมอยู่ไว้เดี๋ยวตอบกลับไป” เพราะว่า กว่าจะพิมพ์หมดก็กินเวลาเอาการ โดยคุณสามารถที่จะ save คำยาวๆเหล่านั้นเอาไว้ใน iPhone แล้วพิมพ์แค่ย่อๆ…

ตั้ง Hotkey หรือ Shortcut บน iPhone เพื่อการตอบคำถามหรือพิมพ์คำอะไรที่ซ้ำๆแบบด่วนๆ

วันนี้อยากจะเพิ่มความเร็วในการใช้งาน iPhone กันสักหน่อย สำหรับคนที่ต้องพิมพ์อะไรซ้ำๆกัน หรือพิมพ์เหมือนเดิมเป็นประจำ ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นผ่าน iphone Application พวก Whatsapp หรือ LINE เวลาที่คุณคุยกัน คุณอยากจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอง หรือ บอก email ของคุณก็ได้ แต่ว่าไม่อยากจะพิมพ์ออกไปยาวๆ หรือ คำอะไรก็ที่คุณต้องใช้บ่อยๆ เช่นคำว่า “ตอนนี้ขับรถอยู่มีอะไรพิมพ์ทิ้งเอาไว้นะ แล้วจะมาอ่านทีหลัง” หรือ “ตอนนี้มีประชุมอยู่ไว้เดี๋ยวตอบกลับไป” เพราะว่า กว่าจะพิมพ์หมดก็กินเวลาเอาการ โดยคุณสามารถที่จะ save คำยาวๆเหล่านั้นเอาไว้ใน iPhone แล้วพิมพ์แค่ย่อๆ…

rackmanagerpro.com © 2024 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com