เลือกหม้อทอดไร้น้ำมันอย่างไรดี และประโยชน์ของการใช้หม้อทอดไร้มัน

หากคุณกำลังมองหาหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่คุณมาพบบทความนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะในบทความนี้เรากำลังจะอธิบายในทุกมุมมองของการเลือกหม้อทอดไร้น้ำมันเหตุผลในการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันและหลักการของการทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมันให้คุณได้ทราบก่อนที่คุณจะเลือกสินค้าประเภทนี้ติดครัวของคุณสักเครื่องหนึ่ง

เครื่องทอดไร้น้ำมันคืออะไร? 

บางคนที่ยังไม่เคยรู้จักหม้อทอดไร้น้ำมันคุณอาจจะคิดว่ามันสามารถที่จะทอดเหมือนกับเครื่องทอดได้ปกติแต่ความเป็นจริงแล้วเครื่องทอดไร้น้ำมันนั้นมีข้อจำกัดอยู่บางประการแต่ว่าหลักการของมันโดยทั่วไปก็คือการให้ความร้อนระดับเดียวกับที่น้ำมันทำได้ไหลผ่านถ่ายเทไปยังอาหารที่กำลังทอด เพราะฉะนั้นแทนที่ตัวส่งผ่านความร้อนนั้นจะเป็นน้ำมันจริงๆแต่กลับเป็นเพียงอากาศที่ไหลได้ทั่วถึงเท่านั้น สิ่งที่แตกต่างอย่างแน่นอนก็คือความสามารถในการทำความเร็วในการทอดเพราะอากาศที่ไหลผ่านด้วยความร้อนนั้นมีความร้อนได้ทั่วถึงด้วยหลักการของการไหลของอากาศเป็นหลักแตกต่างจากตัวน้ำมันที่เป็นน้ำมันจริงๆ

หลักการของหม้อทอดไร้น้ำมันโดยปัจจุบันนั้นคือการแปลงไฟฟ้าเข้าที่ขดลวดความร้อนแล้วมีใบพัดหมุนลมให้มีการไหลความร้อนนั้นได้ทั่วถึงโดยใช้อากาศเป็นตัวนำความร้อนระหว่างแท่งลวดความร้อนไปยังเนื้ออาหาร ทั้งนี้ตัวเนื้ออาหารไม่มีความจำเป็นจะต้องมีน้ำมันแต่อย่างใด การทอดไร้มันนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนกับการอบหรือการใช้ตู้อบเสียมากกว่า แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ถึงถูกเรียกมันว่าเป็นการทอดเพราะคนไม่ต้องการการทอดที่เป็นน้ำมันเนื่องด้วยเกรงว่าน้ำมันที่กินเข้าไปนั้นจะเป็นการเพิ่มพลังงานเพิ่มไขมันโดยไม่มีความจำเป็น ตัวนี้อาหารเองบางชนิดก็มีน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากทอดโดยไม่ต้องใส่น้ำมันพืชในการสื่อความร้อนได้น่าจะเป็นการดีคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกหาอุปกรณ์เครื่องทอดไร้มันนี้เข้ามาติดม่านใช้ในการทำงานทอดแทนการทอดด้วยวิธีเก่าๆ

การที่คุณทอดโดยใช้เครื่องทอดไร้มันนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพแล้วยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกของการทอดเป็นอย่างมากด้วย ประโยชน์หนึ่งของการใช้เครื่องทอดไร้มันคือความสะดวกเป็นปัจจัยหลักที่คุณอาจจะมองข้ามไปเพราะเมื่อมันไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาซื้อน้ำมันมาเทและต้องจัดการน้ำมันเมื่อใช้เสร็จ คุณสามารถที่จะทอดอาหารเพียงชิ้นหรือ 2 ชิ้นในห้องพักหรือคอนโดของคุณโดยที่ไม่ต้องซื้อน้ำมันมาใช้งานแต่อย่างใดเพียงเสียบปลั๊กเปิดเครื่องตั้งเวลาเท่านั้นคุณก็สามารถได้อาหารที่ผ่านกระบวนการทอดแบบอากาศนี้ได้ทันที ทำให้ปริมาณอาหารที่คุณต้องการจะทอดนั้นมีปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนคนที่กำลังจะกิน แต่ในทางกลับกันการทำความสะอาดหม้อทอดไร้มันหรือหม้อทอดโดยอากาศแบบนี้จะทำความสะอาดได้ยากกว่าลักษณะของการใช้กระทะทอดธรรมดาก็ถือว่าเป็นการแลกกันระหว่างการจัดการทำความสะอาดหม้อทอดไร้มันกับกระทะและต้องจัดการกับน้ำมันที่ทอด

รู้หรือไม่ว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเครื่องทำอาหารประเภทเดียวกับหม้ออบฮาโลเจน เนื่องด้วยหลักการในการทอดแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกัน เพราะหม้อทอดฮาโลเจนนั้นก็คือ การให้ความร้อนแก่ขดลวดความร้อนที่บริเวณฝาด้านบน และบริเวณนั้นก็จะมีใบพัดหรือพัดลมกระจายความร้อนลงไปในหม้ออบฮาโลเจนด้านล่าง คุณจะสังเกตได้ว่าหลักการนั้นเป็นหลักการเดียวกับหม้อทอดไร้น้ำมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ดังนั้นแล้วโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าหม้ออบฮาโลเจนนั้นก็ถือเป็นประเภท 1 ของหม้อทอดไร้น้ำมันเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลักษณะของการใช้งานอาจจะแตกต่างกันไป โดยเฉพาะลักษณะการใส่ของและวางอาหารภายในหม้อทอดฮาโลเจนจะมีการให้คุณเปิดฝาหม้อออกมาแล้ว แล้ววางชิ้นเนื้ออาหารไว้ที่ตะแกรงด้านล่างซึ่งแตกต่างจากพวกหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งจะเป็นลักษณะของตะกร้าให้คุณเอาเนื้ออาหารวางในชั้นตะกร้านั้นแล้วใส่เข้าไปในเครื่องเปิดเครื่องทำงานดังนั้นแล้วลักษณะของการใช้หม้อทอดไร้มันแบบประเภทตะกร้านั้นจะทำให้คุณสามารถทำงานได้สะดวกกว่าและคุณสามารถดึงหม้อตะกร้านั้นออกมาดูเนื้ออาหารว่ามีความสุกเพียงพอเท่าที่คุณต้องการแล้วหรือไม่อย่างไร สำหรับประเด็นเรื่องความสะดวกในการดูอาหารว่าสุกแล้วหรือไม่นั้น แม้ว่าหม้อทอดฮาโลเจนหรือหม้ออบฮาโลเจนนั้นจะเป็นตัวแก้วล้วนทำให้คุณเห็นเนื้ออาหารภายในก็ตามแต่การที่คุณจะต้องเปิดฝาออกมานั้นถือว่ามันจะเกิดความร้อนภายในออกมาทั้งหมด เมื่อคุณเปิดฝาทุกครั้งไป เพราะ บริเวณด้านบนคือพื้นที่ที่อากาศร้อนจะไหลออกเป็นหลัก ไม่เหมือนกับสภาพการทอดของหม้อทอดไร้มันที่เป็นลิ้นชักไหลดึงออกจากด้านข้างทำให้อากาศร้อนภายในอาจจะยังคงค้างอยู่หากคุณดึงชั้นตะกร้าออกมาเพื่อดู หรือ สังเกตุอาหารว่าสุกแล้วหรือไม่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวด้วยระยะเวลาอันสั้นนั้น

ปัจจัยหลักๆที่คุณควรใช้ในการเลือกหม้อทอดไร้มัน

ขนาดของตะกร้าของหม้อทอดไร้มัน : สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดนั้นคุณอาจจะจำเป็นต้องเลือกหม้อทอดไร้มันที่มีขนาดเล็กลงเสียหน่อยเพราะเนื่องด้วยปริมาณคนที่อาศัยอยู่นั้นก็น่าจะเหมาะกับขนาดของหม้อทอดไร้มันที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วคุณสามารถที่จะนำอาหารในปริมาณสัดส่วนที่เพียงพอกับปริมาณคนที่อาศัยอยู่ในห้องอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดของคุณได้สะดวก เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดแล้วปริมาณคนเพียงหนึ่งหรือสองคนนั้นคุณสามารถเลือกหม้อทอดไร้มันได้ทุกขณะคุณอาจจะเลือกขนาดเล็กที่สุดเริ่มตั้งแต่ราคาช่วงประมาณ 1,000 บาทสำหรับรุ่นที่ไม่ได้เป็นแบรนด์เป็นที่รู้จักเท่าใดนักหรือคุณอาจจะเลือกของฟิลลิปก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับฟิลลิปแล้วจะมีขนาดของหม้อหรือตะแกรงท่อนั้นมีความจุที่มากกว่า

ราคาของหม้อทอดไร้มัน : อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นหม้อทอดไร้มันนั้นจะมีราคาตั้งแต่ประมาณ 1,000 บาทไล่ไปจนถึงหลัก 3,000 – 4,000 บาทหรือสูงกว่านั้นได้แล้วแต่ลักษณะของแบรนด์และการออกแบบระบบการหมุนเวียนอากาศภายในถ้าหากว่าหม้อทอดไร้มันนั้นมีความจุของอาหารนั้นเป็นปริมาณมากขึ้นการออกแบบระบบพัดลมและระบบการไหลเวียนของอากาศภายในนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้อาหารสุกได้ทั่วถึงทุกชั้นในทุกพื้นที่ของอาหารที่ใส่บริเวณด้านในของหม้อทอดไร้มัน

ลักษณะการใช้งานของหม้อทอดไร้มัน

หม้อทอดไร้มันนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในการปรุงอาหารให้สุกที่ติดตั้งง่ายหรือเรียกได้ว่าไม่ต้องติดตั้งเลยเป็นแบบลอยตัวทั้งหมดเพียงแต่คุณเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านปกติแล้วทำการตั้งอุณหภูมิและเปิดเครื่องให้ทำงานเพียงเท่านี้อาหารที่ใส่ในตะกร้าส่วนของหม้อทอดไร้มันนั้นก็จะทำให้สุกได้โดยง่าย คุณอาจจะต้องวางหม้อทอดไร้มันห่างออกจากผนังสักเล็กน้อยหรือให้สังเกตว่าหม้อทอดไร้มันนั้นจะมีอากาศร้อนไหลออกทางไหนได้บ้างโดยส่วนมากแล้วจะอยู่บริเวณด้านหลังของหม้อทอดไร้มันจะเป็นช่องอากาศที่ให้อากาศร้อนออกบางส่วนหรือเป็นส่วนที่ดูดอากาศใหม่เข้าไป อย่างไรก็ดีคุณหภูมิหรือค่าอุณหภูมิที่ตั้งจากหม้อทอดไร้มันนั้นถือได้ว่าไม่เป็นมาตรฐานแต่อย่างใดเพราะอันนั้นเป็นปริมาณความร้อนของอากาศไม่ใช่ปริมาณความร้อนของเนื้ออาหารเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำการทดสอบสักเล็กน้อยสำหรับการปรุงอาหารแต่ละประเภทแล้วจดเอาไว้ว่าเนื้ออาหารประเภทนั้นตั้งความร้อนเท่านี้แล้วทำให้ความสุกเกิดขึ้นในระดับที่ต้องการ

เหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน

เหตุผลหลักประการหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาหม้อทอดไร้น้ำมันนั้นด้วยก็เนื่องจากต้องการที่จะลดปริมาณน้ำมันที่ร่างกายบริโภคเข้าไปในแต่ละวันแต่ต้องการกินของลักษณะที่มีความสุกกรอบหรือมีลักษณะเหมือนการทอดอยู่ ทำให้คนเหล่านี้หันมาสนใจการเลือกซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อใช้ในบ้าน

กับอีกบางส่วนมองว่าถ้าหากว่าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันคุณไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันจริงๆในการทอดซึ่งทำให้ประหยัดลงในระยะยาวหากมีการบริโภคอาหารประเภททอดอยู่เป็นประจำสำหรับประเด็นนี้แล้วยังมีประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคนที่อยู่อาศัยในคอนโดหรืออพาร์ทเม้นท์อีกด้วยเพราะหม้อทอดไร้น้ำมันนั้นถือได้ว่าทำให้คุณทำอาหารประเภททอดได้ในปริมาณต่อการทอดน้อยมากและเริ่มต้นทำงานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลามาเทน้ำมันตั้งไฟและลอยน้ำมันให้ร้อนแต่อย่างใดคุณสามารถนำเนื้ออาหารใส่ในตะกร้าในหม้อทอดไร้มันได้ทันทีแล้วเปิดเครื่องเสียบปลั๊กตั้งเวลาเพียงเท่านี้คุณก็จะได้อาหารที่ผ่านการทอดแล้ว

ลักษณะและประเภทของหม้อทอดไร้น้ำมันที่จำหน่ายในตลาดไทย

ในปัจจุบันแล้วสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันจะมีการแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันซึ่งเป็นสามประเภทหลักที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดแล้วในไทยมาได้มากกว่าห้าปีแล้ว โดยทั้งสามประเภทจะมีข้อดีและข้อเสียและเหมาะกับการทำอาหารให้สุกที่แตกต่างกันออกไป

หม้อทอดไร้น้ำมันประเภทตะกร้าลิ้นชักด้านหน้าใช้ลมร้อน

AIr Fryer Basket Model

หม้อทอดไร้น้ำมันประเภทตะกร้าหน้า ได้รับการออกแบบรายแรกจากฟิลิปส์แต่อย่างไรก็ดีด้วยเทคโนโลยีมิได้ความซับซ้อนเท่าใดนักทำให้พักหลังนี้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับกลางหรือล่างสามารถผลิตและออกแบบตาม Philip Air Fryer ได้แทบทุกยี่ห้อ อย่างไรก็ดี สำหรับยี่ห้อที่เป็นแบรนด์รองเหล่านั้นอาจจะมีการออกแบบให้ลมร้อนไหลได้ทั่วน้อยกว่าแบรนด์หลักได้ด้อยลงไปเล็กน้อย การใช้อากาศเป็นตัวทอดนั้นจำเป็นต้องให้อากาศไหลผ่านอาหารที่ปรุงได้ทั่วถึงทั้งด้านบน และด้านล่างของอาหารเพื่อจะได้ไม่ต้องพลิกกลับอาหารสักเท่าไหร่หรือไม่ต้องกลับอาหารเลยก็ได้ แต่สำหรับแบรนด์อื่นๆแล้ว คุณอาจจะต้องชักลิ้นชักออกมาเพื่อกลับอาหารบ้างเพื่อให้อาหารสุกได้ทั่วถึงทั้งด้านบนและด้านล่างของเนื้ออาหาร และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เนื้ออาหารติดกับตะแกรงอีกด้วย หม้อทอดไร้น้ำม่ันประเภทใช้อากาศเป็นสื่อในการนำความร้อนนั้นได้รับความสนใจมากตลาดเป็นอย่างมากกว่าแบบอื่นๆ เนื่องด้วยรูปลักษณ์และลักษณะการใช้งานนั้นทำได้ง่ายกว่าแบบอื่นๆมาก ทั้งนี้ ชิ้นอาหารอาจจะเกิดโอกาสการสุกได้ไม่ทั่วถึง ถ้าหากว่าเอาเนื้ออาหารใส่มากเกินไป ทำให้เป็นการอุดช่องหรือปิดทางลมร้อนที่มอเตอร์พัดลมจะดันอากาศให้ได้ทั่วถึง

หม้อทอดไร้น้ำมันประเภทฮาโลเจนและใช้ลมร้อน

หม้อทอดไร้น้ำมันแบบฮาโลเจน เตาอบ

หม้อทอดไร้มันประเภทหลอดฮาโลเจนนี้ถือได้ว่าเป็นสินค้าตลาดกลางล่างแล้ว เพราะ เนื่องด้วยลักษณะของการออกแบบเครื่องทีผลิตได้ง่ายทำจำนวนมากได้ และแบรนด์ระดับกลางหรือระดับไม่มีแบรนด์ก็สามารถผลิตเครื่องทอดไร้น้ำมันประเภทนี้ได้ ข้อเสียหลักของหม้อทอดไร้มันแบบฮาโลเจนก็คือ มอเตอร์และระบบให้ความร้อนอิเล็คทรอนิกส์จะเสียง่ายกว่าแบบอื่นๆ เนื่องจากด้านบนนั้นส่วนที่เป็นฝาจะได้รับความร้อนเกือบตลอดระยะเวลาการทำงานของเครื่องตัวหลอดมีความร้อนมาก และ ได้รับเคลื่อนย้ายทุกครั้งที่ทำอาหาร หรือปรุงอาหารให้สุกด้วยหม้อทอดไร้มันประเภทนี้ อาการเสียที่จะพบได้บ่อยก็ค้ือ เมื่อหมดระยะเวลาประกันแล้ว ส่วนมากส่วนของมอเตอร์จะหยุดหมุน และเสียหาย และนั้นยังผลให้เครื่องทอดไร้มันฮาโลเจนจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เพราะ การดันอากาศร้อนไม่เกิดขึ้น (เพราะมอเตอร์พัดลมใช้ไม่ได้แล้ว) ข้อดีของหม้อทอดไร้น้ำมันประเภทฮาโลเจนคือ ราคาประหยัดกว่าหม้อทอดไร้มันประเภทอื่นๆ เนื่องจาก รูปแบบนี้เป็นสินค้าที่มีอยู่ในตลาดมานานแล้ว และ สามารถบรรจุอาหารเพื่อทำให้สุกได้ในปริมาณที่มากกว่าแบบอื่นๆ สภาพการทำงานจะเหมือนกับเหมือนหรือนแทบจะเหมือนกับการอบทุกประการเว้นแต่การปั่นอากาศนั้นทำด้วยพัดลมจากด้านบนและตัวโครงสร้างหม้อบรรจุนั้น ออกแบบมาเพื่อให้มีการเวียนของอากาศได้ดี ทำให้เหมือนกับเป็นการเอาอากาศมาทอดหรือย่างอาหารภายใน คุณสามารถกดดูราคาสินค้า หม้อทอดไร้มันแบบฮาโลเจนนี้ได้จากที่นี่

หม้อทอดไร้น้ำมันประเภทมีใบกวนและใช้ลมร้อน

หม้อทอดไร้มันประเภทนี้จะมีใบกวนที่ด้านล่างของภาชนะหม้อ โดยระบบการกวนก็แล้วแต่ว่าเรากำหนดให้มีความเร็วเพียงใด หรือ บางรุ่นก็ไม่สามารถกำหนดให้มีอัตราการกวนใบพัดที่แตกต่างได้ ดังนั้นแล้ว ถ้าหากว่า หม้อ ทอดไร้มันแบบที่มีใบกวนก็จะไม่เหมาะกับชิ้นอาหารที่ไม่ทนต่อแรงกวน เช่นเนื้อปลา หรือเนื้ออาหารอื่นๆที่เกิดการร่วนซุยได้เมื่อปะทะหรือโดนเครื่องใบพัดกวนอยู่บ่อยๆ (ให้เลือกเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันประเภทอื่นๆแทนจะดีกว่า) แต่สำหรับอาหารที่รับแรงกวนของใบพัดที่หมุนช้าๆนั้นได้เช่น ชิ้นปีกไก่ หรือเนื้อหมูชิ้น อาหารพวกนี้จะทอดในสภาพของหม้อทอดไร้น้ำมันแบบติดใบกวนนี้ได้ดีกว่า เพราะ มันเหมือนเป็นพลิกเนื้อาหารอัตโนมัติโดยที่เราผู้เป็นผู้ปรุงไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเนื้ออาหารอีกเมื่อเครื่องทำงานแล้ว ทำให้ภายในหม้อทอดนั้น ยังคงรักษาอุณหภูมิได้ดีตลอดช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ ทำให้อาหารสุกได้ไวกว่าและความสุกทั่วถึงได้ดีกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันประเภทอื่นๆ หม้อทอดไร้น้ำมันแบบใบกวนนี้ด้านล่างมันจะมีสารเคลือบเทฟล่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้ออาหารติดกับหม้อทอดด้านล่าง เพื่อให้ใบกวนสามารถกวนพลิกเนื้ออาหารได้ดี ไม่ติดกับหม้อด้านล่างระหว่างที่ปรุงอาหารให้สุกด้วยหม้อทอดประเภทนี้ หมายเหตุ : สินค้าประเภทนี้เริ่มมีจำหน่ายน้อยลงแล้ว เพราะ ไม่ได้รับความนิยมจากตลาดสักเท่าไหร่เนื่องด้วยมีกลไกที่ซับซ้อนและอาหารสามารถติดได้ระหว่างการกวนอาหารด้วยใบกวน

โดยสรุป ถ้าหากว่าคุณเน้นประหยัดคุณอาจจะเลือกซื้อเครื่องทอดไร้น้ำมันแบบฮาโลเจนก็ได้ แต่อาจจะต้องแลกกับการทำงานที่ไม่สะดวกนัก เปิดฝาออกเพื่อดูเนื้ออาหารว่าสุกแล้วหรือยังก็ต้องยกทั้งเครื่องออกมาเพื่อดูแต่มันสามารถในเนื้ออาหารได้มากกว่าแบบอื่นๆ แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้กับเนื้ออาหารปริมาณน้อยการเลือกเครื่องทอดไร้น้ำมันประเภทตะกร้าเหมือนกับ Air Fryer ของฟินลิปส์ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com