"backup files" tag

Backup File ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณด้วย Google Plus

File ภาพถ่ายเป็น File ประเภทที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับคนทั่วไป เพราะมันเป็นประสบการณ์ เหตุการณ์ ที่คนๆนั้นได้พบผ่านมา ถึงได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ แน่นอนว่าภาพทั้งหมดไม่ได้เป็นภาพที่ต้องการ share เอาไว้ แต่ว่าภาพทุกภาพ อยากจะเก็บเอาไว้อย่างถาวรเท่าที่จะเป็นไปได้ การ Backup Files ภาพทั้งหมด ตอนนี้ผมมองว่าคนทั่วไปจะไม่ได้มีการ Print out ออกมา หรือ แม้กระทั่งไม่ได้ไปที่ร้านถ่ายรูปเพื่อพิมพ์ภาพเหล่านั้นออกมาเก็บไว้เป็นกระดาษกันแล้ว เพราะมันเสียเงิน และ เสียเวลา อีกอย่าง การเก็บภาพถ่ายแบบนั้น มัน share ได้ยาก และสุดท้ายเรื่องสีที่พิมพ์ออกไปบนกระดาษ ART…

การ Backup ข้อมูลภาพ หรือข้อมูลสำคัญสำหรับตัวคุณ และ ความเข้าใจผิดของคนส่วนมากเรื่องการ backup

ข้อมูลใดๆตอนนี้เรามีการบันทึกหรือเก็บเอาไว้ในหน้าตาของ Digital file เป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็น file เอกสาร (ที่ทำงาน) หรือ จะเป็น file งาน report ต่างๆที่เราสร้างออกมา เพื่อส่งให้คนอื่นได้ดูหรือเก็บเอาไว้ให้เราอีกต่อหนึ่ง หรือมากไปกว่านั้นคือ พวก file media ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียงหรือ file vdo ที่เราบันทึกเอาไว้ ล้วนแล้วมีความสำคัญสำหรับเราแทบทั้งนั้น ทำให้คุณมีความจำเป็นต้อง backup file เก็บไว้เป็น file สำรองเผื่อว่า มีปัญหากับพื้นที่ที่เก็บในรูปแบบใดๆ ก็ได้ก็ยังมี file…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com