บริการ IT support แบบ outsource รายเดือน ถือว่าคุ้มค่าสำหรับองค์กร

องค์กรสมัยใหม่เลือกใช้ IT support แบบ outsource ทางเลือกขององค์กรฉลาดเลือก  :

สมัยนี้ เรื่องคนนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกว่าจะได้พนักงานแต่ละคนต้องเลือกแล้วเลือกอีก เพื่อเลือกคนใหม่เหมาะสมกับองค์กร และเนื้องานของตนเอง อย่างไรก็ดี งานหลายส่วนขององค์กรสามารถเลือกที่ outsource ให้คนอื่นหรือบริษัทอื่นดูแลได้ โดยเฉพาะตอนนี้ การใช้งาน computer สำนักงาน และ Network ในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นอุปกรณ์กลไกหนึ่งที่เกี่ยวกับเนื้องาน ที่จำเป็นต้องพึ่งพาพนักงาน IT แต่หากคอมพิวเตอร์ในองค์กรมีไม่มากนัก ถ้าหากว่าจัดหาพนักงานมาทำงานเต็มเวลา เพื่อทำเรื่อง IT support ก็อาจจะไม่คุ้มเงินสักเท่าไหร่นัก การเลือกใช้ IT support แบบ outsource นั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการความประหยัดหรือองค์กรที่ส่วนของความสามารถในการรับคนและเลี้ยงคนได้ไม่ดีนัก

นอกจากนี้ การ outsource ส่วนงาน IT ให้กับบริษัทภายนอกนั้น ถือได้ว่า เป็นการเพิ่มความปลอดภัยของระบบที่ตนเองใข้อยู่ด้วย เพราะ ไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเรื่องการทำเอกสารบันทึกต่างๆไว้ เพราะทางผู้ที่ได้รับการ outsource ว่าจ้างนั้นจะต้องทำผังเอาไว้เอง เพื่อใช้ในการตามดูแลระบบ Network ขององค์กรที่ได้รับบริการอีกด้วย

การเลือกใช้ outsource IT ยังจะเป็นการลดความเสี่ยงอื่นๆอีก เช่น ไม่ต้องกังวลว่า พนักงาน IT จะไม่มาทำงาน หรือลางาน แล้วเกิดปัญหา เป็นต้น ปัญหาหลักเหล่านี้จะหมดไป หากเลือกใช้บริการ IT outsource ที่มีคุณภาพหรือเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจได้จากบริษัทที่หลากหลาย

บริการ outsource IT support รายเดือน

IT support plan and package from IT office company

ท่านสามารถกรอกฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคาได้จากบริษัท IT SUPPORT ชั้นนำได้ที่นี่

http://bit.ly/itsupportform

การบริการ IT SUPPORT OUTSOURCING จากบริษัทชั้นนำ :

ครอบคลุมทั้งระบบ

ดูแลทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน ระหว่างสำนักงาน และการใช้งานนอกสถานที่่

ครอบคลุมช่องทางการสนับสนุน

เข้าช่วยเหลือและสนุนได้ย่างรวดเร็วผ่านทีม Online Support และทีม Onsite Support

ครอบคลุมทุกช่วงเวลา

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และเพื่อให้ระบบฯพร้อมกลับมาทำงานได้โดยเร็วที่สุด

ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย

ค่าบริการเป็นต้นทุนคงที่ จ่ายน้อยกว่าพนักงานประจำ ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีโบนัส ไม่มีวันลา ไม่มีพักร้อน

โดย package IT SUPPORT การบริการนั้นจะขึ้นกับจำนวนเครื่อง computer  หรือ workstation ที่ได้การดูแล

Starter : 3,500 THB/เดือน สำหรับการดูแลเครื่องไม่เกิน 10 เครื่อง (หรือคิดเฉลี่ยเครื่องละ 350 THB/เดือน)

S.Business : 7,000 THB/เดือน สำหรับการดูแลเครื่องไม่เกิน 20 เครื่อง  (หรือคิดเฉลี่ยเครื่องละ 350 THB/เดือน)

M.Business : 10,500 THB/เดือน สำหรับการดูแลเครื่องไม่เกิน 30 เครื่อง (หรือคิดเฉลี่ยเครื่องละ 350 THB/เดือน)

(Note : ราคาที่แสดงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ดีท่านสามารถได้รับการยืนยันราคาจากการทำใบเสนอราคาได้ผ่านทาง link หรือฟอร์มต่อไปนี้ )

หากท่านสนใจ ท่านสามารถกรอกข้อมูลทิ้งไว้ เพื่อให้เราออกใบเสนอราคาได้

http://bit.ly/itsupportform

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2021 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com