การ OUTSOURCE งานขององค์กรปัจจุบันกับโอกาสธุรกิจที่สามารถสร้างมารองรับได้

แต่ก่อนหากองค์กรจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะเลือกให้มีคนมาทำงานเหล่านั้นแบบเต็มเวลา แต่เดี๋ยวนี้ องค์กรเหล่านี้จะมีทางเลือกเสมอว่า ถ้าหากว่างานนั้นยังไม่คุ้มค่ากับการที่จะมีคนทำงานเต็มเวลา องค์กรสามารถ outsource งานออกจากองค์กร เพื่อให้บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่แม้กระทั่งห้างร้านบริษัท) ทำงานเหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน โดยไม่ต้องจ้างได้หรือไม่ ถ้าหากว่าได้ นั่นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าต่อองค์กรในการเลือกที่จะใช้งานคนเหล่านั้นแบบ “ไม่ต้องเสียค่าจ้างรายเดือน” จากการรับคนมาทำเต็มเวลาภายใต้กฏหมายแรงงานอื่นๆ ที่โดนพ่วงตามมาอีกมากมาย เช่น ต้องมีสวัสดิการสังคม ต้องทำระบบเงินเดือน ต้องทำระบบบันทึกขาดลามาสายและสรุปเป็นรายงาน ต้องมีการกำหนดชั้นลำดับในการติดตามงานระหว่างกัน หรือแม้กระทั่งต้องมีการออกแบบโครงสร้าง (KPI) เพื่อประเมินผลงานของพนักงานเหล่านั้นออกมา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเค้นประสิทธิภาพของคนเหล่านั้นที่รับมาแล้วเข้ามาทำงานหนึ่งๆในองค์กร

ด้วยเหตุผลและ Work Load ที่เกิดขึ้นกับการที่รับคนมาทำงานเต็มเวลาเหล่านี้ องค์กรจึงเริ่มหันมามองการใช้พนักงาน Outsource มากกว่าการที่ตัวเองจะมีพนักงานเป็นตัวเป็นตนในองค์กรเอง

งานบริการรับ Outsource ที่ตอนนี้มีการทำเป็นธุรกิจกันอย่างจริงจังแล้ว และออกแบบมาเพื่อรองรับองค์กรภาคธุรกิจ มีตัวอย่างให้เห็นกันมากมาย ลองดูเป็นไอเดียได้ เผื่อว่าองค์กรของคุณจะเริ่มหันมาใช้การ Outsource งานเพื่อทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นได้กับ เรื่องที่องค์กรถนัดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิตต่อไป

บริการรับส่งคนและวัสดุ : ตอนนี้มีบริการเพื่อเคลื่อนที่สินค้าหรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายคน จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอยู่หลายรายมาก ไม่ว่าจะเป็น Grab หรือ Uber หรือถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการขนส่งสินค้าแล้ว Deliveree ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกัน

บริการแม่บ้าน : เราอาจจะเห็นองค์กรที่เลือก Outsource งานแม่บ้าน ทำความสะอาดเหล่านี้ออกจากตัวมากันนานแล้วก็ เพราะว่านี่คือ งานที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรแต่อย่างใด การที่จะต้องบริหาร ดูแลนั้นทำได้ แต่ดูเหมือนว่าไม่คุ้มค่าต่อการดูแล และ ความเหนื่อยของงาน คือ ความสามารถในการหาแรงงานเหล่านี้ ที่มีการเข้าและออกอยู่เป็นประจำ

บริการยาม (ผู้รักษาความปลอดภัย) : เหตุผลที่องค์กรเลือกที่จะทำการ outsource งานส่วนนี้ เพราะ ด้วยเหตุผลคล้ายกับเรื่องของแม่บ้าน คือ ความไม่คงตัวของคนที่เข้าและออกอยู่เป็นประจำ งานนี้เป็นงานที่ไม่สำคัญแต่จำเป็น! การขาดลามาสายก็เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้ต้องมีรูปแบบตัวตายตัวแทนที่ดี แน่นอนว่า การที่เป็นบริษัทจัดหายามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ บริษัทที่ได้รับการ outsource เหล่านี้จะมี “ยาม” ในมือจำนวนมากทำให้สามารถบริหาร การขาด หยุดลา ของพนักงานยามเหล่านี้ได้อย่างลงตัวมากกว่า การที่องค์กรหนึ่งจะต้องจ้างพนักงานเป็นจ้างเพื่อนสำรองเอาไว้ ซึ่งการจ้างแบบสำรองตัวแทนเอาไว้ แน่นอนว่าเป็นการใช้ตรรกะจ้างกับงานที่ไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรมากนัก ถือได้ว่าไม่คุ้มค่าเอามากๆ

บริการช่างดูแลอาคาร : ตอนนี้มีคนที่ทำแอพ และบริการเกี่ยวกับการที่เป็นศูนย์รวมช่าง เพื่อดูแลลูกค้าบุคคล หรือแม้กระทั่งลูกค้าองค์กรที่จ่ายเป็นรายเดือน (ที่ราคาต่ำกว่าการจ้างช่างเอาไว้ในองค์กรหนึ่งคน) เพื่อกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ hardware ต่างๆ เช่น ท่อน้ำ ระบบแอร์ การเดินสายไฟฟ้า หลอดไฟดับขาด เป็นต้น ช่าง outsource เหล่านี้สามารถดูแลได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องมีช่างประจำในองค์กรตัวเองเลยก็ทำได้

บริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน IT (IT SUPPORT) : ส่วนของการดูแลและ support IT นั้น ถ้าหากว่าองค์กรใด ที่ไม่ได้มีเรื่องของ IT เป็นแก่นของธุรกิจ การเลือกที่จะใช้เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT แบบเหมาจ่ายรายเดือน เพื่อให้เค้าดูแลเครื่อง computer หรือระบบ Network ขององค์กรนั้นย่อมทำได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานไอทีเป็นขององค์กรเอง กรณีที่เกิดเหตุปัญหาการใช้งาน หรือการตั้งค่าต่างๆ บริษัทรับ outsource งาน IT support เหล่านี้สามารถเข้ามาจัดการทั้งการ remote access ผ่าน internet หรือเดินทางเข้ามาจริงๆก็ได้เช่นเดียวกัน

บริการนัดหมาย หรือ Call Center : องค์กรคุณสามารถ outsource งานติดต่อลูกค้าแบบ Cold call หรือแม้กระทั่งให้ทำการนัดหมาย เพื่อให้ทางพนักงานขายของบริษัทฯเข้าพบได้ โดยการไล่โทรติดต่อ ลูกค้าหรือฐานข้อมูลนั้น ถือได้ว่าเป็นงาน ที่ต้องใช้ทักษะ หรืออุปกรณ์พวกโปรแกรม เพื่อการจัดการ call center เพื่อทำให้การติดต่อนั้นมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าหากว่ากิจกรรมทางการตลาดครั้งนั้นๆ เป็นกิจกรรมชั่วคราว การเลือกที่จะใช้ outsource เพื่อทำการ Cold Call ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้ง promotion หรือบริการ หรือแจ้งการนัดหมายเข้าพบก็สามารถ ourtsource งานออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน

บริการพนักงานขายอิสระ (Sale Freelance) : พนักงานขายอิสระถือได้ว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนพนักงานขายเพิ่ม เพราะ จริงๆแล้ว พนักงานขายเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ติดต่อกับอยู่แล้วเป็นประจำหรือ ฐานลูกค้า ถ้าหากว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรใดเหมาะสมกับฐานข้อมูลของพนักงานขายอิสระรายใดๆ แล้วเหมือนกับเป็นโอกาสในการเปิดตลาดแบบไม่ต้องลงทุนกันเลยก็ว่าได้ ถือได้ว่าเป็นการ outsource งานขายรูปแบบที่มหัศจรรย์ที่สุดรูปแบบหนึ่งของการ outsource งาน ทั้งนี้จะเหมาะกับองค์กรที่ตนเองมีความสามารถในการผลิตเป็นความสามารถหลัก แต่อาจจะด้อยเรื่อง การหาตลาด หรือลูกค้า หรือองค์กรที่ต้องการทดสอบตลาดใหม่ โดยยังไม่จ้างพนักงานขายประจำมาเป็นของตัวเอง เพื่อดูว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น ยังมีองค์กรที่ถึงแม้ว่าตนเองจะมีทีมงานขายที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ก็ยังเลือกใช้บริการพนักงานขายอิสระเหล่านี้อีก เพราะต้องการขยายตลาดจากการที่สามารถเพิ่มกำลังทัพการขายได้รวดเร็วได้

สำหรับบริการรับ Outsource งานขายด้วยพนักงานขายอิสระ เริ่มมีเปิดตัวให้บริการแล้วในไทยเพียงรายเดียว ที่ทำเป็นลักษณะของการขายสินค้า Offline (ส่วนที่ขาย Online มีหลายราย) ที่ต้องการพนักงานขายอิสระเข้าไปติดต่อลูกค้าประสานงานเรื่องข้อมูลและเก็บความต้องการลูกค้ามาให้กับเจ้าของสินค้า ถือได้ว่าเป็นแนวคิดการ outsource งานที่น่าสนใจและอาจจะเหมาะกับสินค้าหลายหมวดหลายประเภท ลองเข้าไปดูรายละเอียดของบริการดังกล่าวได้ที่ http://www.saleshubber.com

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com