Snow WordPress Plugin : ทำให้หิมะตกที่ WordPress

snow-wordpress
Plugin WordPresss ตัวนี้เหมาะสำหรับ Blog แม่บ้านเท่านั้นน่ะครับ
ปลั้กอินตัวนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะเอาภาพหรือหิมะ หรืออะไรก็ได้เอามาลอยไปลอยมาร่วงลงดั่งหิมะเมืองผู้ดีได้ครับ คุณสามารถที่จะกำหนดปริมาณเกร็ดหิมะและปริมาณสูงสุดของหิมะได้ โดยกำหนดใช้กับหน้า post หรือ page กับบาง page ที่ต้องการได้ด้วยน่ะครับ เรียกว่าอยากการกำหนดหิมะให้ตก กำหนดได้อย่างอิสระน่าดูครับ โดดไปโหลดกัน Snow WordPress Plugin ได้จากที่นี่น่ะครับ

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com