"save energy" tag

ทำหลอดไฟ 55 watts จากขวดน้ำพลาสติก

วิธีการทำหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นการออกแบบหลักมาเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยังเข้าถึงไฟฟ้าได้ยาก หรือค่าไฟฟ้ายังแพงเอาการอยู่มากๆ หรือใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันครับ ซึ่งหลักการของหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่ได้ เป็นการเอา solar cell มาทำให้ลำบากแต่อย่างใด แค่เอาขวดน้ำโค้ก 1.5 – 2 ลิตรมาเอาใส่น้ำกรอง หรือน้ำกลั่นก็สุดแล้วแต่ว่าจะหาอะไรได้ แล้วก็ใส่พวกครอรีนเข้าไป หรือน้ำยาฟอกขาวก็ได้ เพื่อไม่ให้ตะไคร่ขึ้นเท่านั้นเองครับ โดยในขวดนั้นที่มีน้ำอยู่จะทำให้หน้าที่กระจายแสง ที่ปกติแล้ว ถ้าหากว่าคุณแค่เจาะหลังคา มันก็จะฉายแสงออกมาเป็นรู หรือเป็นวงลอดไปที่พื้นเท่านั้น ทำให้มันไม่ได้สว่างทั่วทั้งห้อง ไม่เหมือนกับการที่แสงแดดผ่านขวดน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มขวดแบบนี้ แสงมันจะกระจายตัวออกไปได้ทั่วทั้งห้องมากกว่าเป็นไหนๆ ซึ่ง มันก็จะทำตัวเหมือนกับเป็นหลอดไฟแสงสีขาว 55 วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวแหละ คำค้นหาของคุณที่มาเจอหน้าเว็ปนี้: โคมไฟทําเอง หลอดไฟจากขวดน้ำ หลอดไฟขวดน้ำ…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com