"pomodoro technic" tag

ทำงานอย่างมีสมาธิต่อเนื่อง 25 นาทีด้วยเทคนิค Pomodoro

ตอนนี้พนักงานออฟฟิศ หรือ ระดับผู้บริหารก็ต้องทำงานผ่านหน้า computer กันทั้งนั้นครับ แต่ปัญหามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ การที่ทำงานหน้า computer แล้วมีการต่อ internet นั้นมันจะมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจให้เราไม่ทำงาน ทำการกันครับ มีวิธีการหนึ่งที่ผมว่า มันทำให้ตอนที่ทำงานสามารถ focus บนงานหนึ่งๆได้ด้วยเวลาต่อเนื่องกันได้เป็นอย่างดี  วิธีการดังกล่าวเรียกว่า Pomodoro technique เทคนิค แบบ Pomodoro มีหลักการง่ายๆคือ เราต้องเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกันและมีสมาธิด้วยระยะเวลาความยาวที่เหมาะสม คือ 25 นาทีต่อเนื่องครับ และ จะให้คุณพักได้เป็นระยะเวลา 3-5 นาที ระหว่างก้อนเวลา 25…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com