"organization chart" tag

เหตุผลทีว่า ทำไมองค์กร มันต้องเป็นระดับชั้น เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นลูกน้องกัน?

เหตุผลนี่ผมเหมือนว่าจะเคยได้ยินมาก่อนหน้า เกี่ยวกับเรื่องการทดสอบเรื่องของ การปัดความรับผิดชอบ โดยอาศัย หลักการของการตั้งลำดับ เพื่อสั่งการณ์ หรือสั่งงาน หรือถ้าหากว่ามองโดยรวมก็คือ ผังองค์กร โดยถ้าหากว่าสังเกตดีๆ จะเห็นได้ว่า ทุกคนจะมีหน้าที่ ตำแหน่งเฉพาะอะไรบางอย่าง และ ที่สำคัญที่สุดที่ผังองค์กรจะแสดงเอาไว้ก็คือ ความเป็นหัวหน้า ลูกน้อง ปะเอาไว้หลาที่ข้างฝาของห้องที่มีพนักงานาเหล่านั้นทำงานอยู่ การที่ต้องมีการกำหนดความเป็นหัวหน้าลูกน้อง นอกจากจะทำให้การรายงานผล หรืออำนาจหน้าที่ โดยกระจายออกไปได้อย่างทั่วถึง และ ทำให้ดูเหมือนว่าทุกคนจะ "รู้งาน" ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรอย่างไร และมีอำนาจมากน้อยแค่ไหน ในการจัดการงานต่างๆ มันยังมีอีกเหตุผล ที่ผมว่า เป็นเหตุผลแอบแฝงอยู่ที่เรามองไม่ค่อยจะเห็นกัน นั่นก็คือ "ความรู้สึกปัดความรับผิดชอบได้"…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com