"[email protected] admin" tag

วิธีการเพิ่ม admin หรือพนักงาน operation สำหรับ [email protected] องค์กร ให้ช่วยกันบริหารได้แล้ว

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ [email protected] เพื่อธุรกิจของคุณ แน่นอนว่า คุณจำเป็นต้องมีคนหรือพนักงานที่จะทำหน้าที่เป็น “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (Operation Personnel) ที่ทำหน้าติดต่อกับคนอื่นๆผ่านทาง [email protected] ได้มากกว่า 1 คน โดยหลักการคือ คนที่เป็นเจ้าของเองให้เป็นคนที่ถือสิทธิ์ Admin ของ [email protected] นั้นซึ่งจะทำหน้าที่คนเชิญคนอื่นๆให้มาเป็น “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” นอกจากนี้ขออธิบายหน้าที่แอดมินอื่นๆ อีกเสียหน่อย คือ เป็นคนที่ทำหน้าที่จ่ายเงินบริหารค่า Premium ID ของ [email protected] นั้น ทำหน้าที่เสียเงินรายเดือน หรือผูกบัญชีกับ LINE PAY…

rackmanagerpro.com © 2021 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com