"chat in company" tag

พิมพ์ Chat คุยกันในองค์กร อีกขั้นของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณอาจจะแปลกใจว่า การ chat กันเป็น online Chat หรือว่าแม้กระทั่งระบบสื่อสารในองค์กร จะใช้เป็นระบบ Chat กันเสียซะมาก  การ chat ด้วยการพิมพ์ หรือ ผมมักจะเรียกเสมอๆว่า มันก็คือ การคุยกันด้วยนิ้ว แบบนี้จะเป็นการทำให้การสื่อสารกันชัดเจนใกล้เคียงกับระดับการพิมพ์เอกสารหากันเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะ แท้ที่จริง มันก็คือ ตัวอักษรที่อยู่บนเอกสารแค่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นเอง การพิมพ์คุยกันนั้น มีข้อดีอยู่หลายประการด้วยกันถ้าหากว่าให้ลองนึกดูจะเห็นประโยชน์ทางตรงต่อไปนี้ – การพิมพ์คุยกันมีหลักฐานในการคุย : ถ้าหากว่าคุณโทรศัพท์ติดต่อกัน โดยตรงแม้ว่ามันจะอธิบายเรื่องราวกันได้ละเอียดเพราะว่าการพูดนั้นมันสะดวกกว่าพิมพ์ ในการอธิบายเรื่องราวที่ต้องการความเห็นสองทาง ถามตอบ หรือการอธิบายเรื่องราวที่มีความยาวในเนื้อหา การพูดดูเหมือนจะเป็นการติดต่อกันที่เหมาะสมกว่า…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com