"thinking logic" tag

คนเรามักจะสร้างความสัมพันธ์หรือรูปแบบขึ้นมาได้เองในทุกๆเรื่องแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้

การมองหา pattern หรือลักษณะความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่คนเราคิดสร้างขึ้นมาได้ เป็นความสามารถหา pattern ได้นั้นหรือคาดเดาเอาว่ามี pattern นั้นสามารถกระทำได้ทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องสอนกันแต่อย่างใด เพราะ สิ่งเหล่านี้เกิดจากทักษะและเชาว์ปัญญาที่แต่ละคนมีเมื่อแนวคิดเหตุผลและ pattern รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าเหตุการณ์นั้น ถูกตั้งเป็นกฏ หรือความเชื่อจากตัวเราเมื่อไหร่ มีความเป็นไปได้มากเสียเหลือเกินว่า เหตุผลหรือรูปแบบเหล่านั้นมันเป็นความจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ คนคิดมองเห็นภูมิใจกับสิ่งที่คิดว่าเป็นเหตุเป็นผลนั้นเสียด้วยที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับ”ความเป็นจริง”ก็เพราะ มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่นอนว่า มันเป็นอย่างงั้นจริงๆ และการพิสูจน์นั้นก็อาจจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้มีการออกแบบ “การทดลอง” เอาไว้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผล ตรรกะที่เหมาะสม หรือเป็นเหตุเป็นผลอย่างแท้จริง หลายต่อหลายครั้ง ที่เรามักจะคิดว่าเหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุผลบางอย่างแต่มันไม่ได้เป็นอย่างงั้น ตัวอย่างที่ตอนนี้ผมคิดได้เพื่อเล่าให้กับคุณได้ฟัง เช่น การซื้อสินค้าประเภทบำรุงกำลัง (ซึ่งคุณอาจจะรู้จักกับ pseudo…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com