"thailand call" tag

ก่อนการเดินทางไปเมืองนอก จะต้องจัดการอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออะไรหรือไม่?

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ตอนนี้ถ้าหากว่าโทรศัพท์คุณเป็น Smart Phone แล้ว มันจะมีเรื่อง data หรือข้อมูลที่ไหลผ่านโทรศัพท์ของคุณด้วย นอกเหนือไปที่รับเข้าโทรออกได้ (และ SMS) เรื่อง data นี้จะเป็นปัญหาหลักสำหรับการเอามือถือเดินทางไปเมืองนอกเป็นอย่างมาก หากว่าคุณไม่เข้าใจถ่องแท้ว่า อะไรมันเป็นอะไร อาจจะโดนค่า data roaming หนักๆเหมือนอย่างที่ผมและคนอื่นๆก็เคยโดนกันมาบ้างแล้ว อ่านกรณีศึกษาตอนที่ผมโดนค่า data roaming เยอะๆจากบทความเก่าของผมได้ ยุคก่อนผู้ให้บริการโทรศัพท์ไม่ได้สนใจหรอกว่า คนใช้เป็น Smart Phone กันแล้ว แล้วเอาไปเมืองนอกเมื่อไหร่ก็จะมีการกินเม็กด้วยอัตราที่แพงเกินกว่าความคุ้มค่าในการใช้งานมากเกินไป แต่ผู้ให้บริการเหล่านั้นก็ไม่ได้ป้องกันปัญหาว่าลูกค้าจะโดน charge ค่าบริการเป็นหมื่นเป็นแสน…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com