"software shortcut" tag

Shortcutor โปรแกรมจัดการ shortcut ปุ่มลัดบน Windows

Shortcutor เป็น program ที่เอาไว้จัดการ shortcut หรือปุ่มลัด และ Hotkey ใดๆ ทั้งที่เป็น Default ของ windows เอง และ ปุ่ม hotkey ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาเองครับ เรียกว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ การตั้งว่าจะให้กดปุ่มอะไรแล้วให้มันไปทำอะไรนั้น ผมมีลักษณะการเพิ่มปุ่มเข้าไปคือ ผมจะใช้ shift + ctrl + ตัวอักษร เพื่อให้จำได้ง่ายครับ เช่น ถ้าหากว่าดูตามภาพตัวอย่าง screenshot ของ program…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com