"promptpay" tag

วิธีใช้พร้อมเพย์กับเรื่องที่คุณควรรู้ในการใช้บัญชีพร้อมเพย์

คงจะมีหลายหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องบริการพร้อมเพย์ และไม่เคยที่จะใช้งาน แต่สำหรับบทความนี้ผมจะอธิบายว่าพร้อมเพย์นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้การโอนเงินระหว่างบุคคลกับคนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากที่สุด เพราะคุณไม่จำเป็นต้องมีการสร้างกระเป๋าเงินเพิ่มขึ้น เหมือนกับระบบ กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แค่คุณมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วก็สามารถเริ่มใช้งานพร้อมเพย์ได้เลย โดยที่ตัวคุณเองไม่จำเป็นต้องสมัครพร้อมเพย์ด้วยซ้ำไป !

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com