"pricing house and condo" tag

น้ำท่วมครั้งนี้ประชาชนคนธรรมดาจะมีความคิดที่แปลกแตกต่างไปอย่างไรบ้าง?

วันนี้ก็นั่งนึกว่า น้ำท่วมครั้งนี้มันกินพื้นที่คนเมืองมากและทำให้คนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า และ ทำให้คนไทยรู้กันด้วยว่า เรื่องน้ำท่วมไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆ และ การจัดการน้ำ จะต้องเอาคนที่ฉลาดที่สุด เข้ามาจัดการเพื่อที่จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างเป็นปกติสุข ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือน้ำท่วมก็สุดแล้วแต่ คนกรุงฯ น่าจะมองว่า เรื่อน้ำท่วมเป็นเรื่องไกลตัว เพราะ ส่วนมากแล้ว มักจะออกข่าวที่หน้าจอทีวีว่า จังหวัดนู้นจังหวัดนี้น้ำท่วม พื้นที่การเกษตรไปแล้วกี่ไร่ อะไรก็ว่าไป และไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ประการใด เพราะ มันไม่ได้เป็นพื้นที่ของเรา อะไรทำนองนั้น สภาพน้ำท่วมที่อยู่ที่โซนพื้นที่อื่น แทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรโดยตรงหรือสร้างความเดือดร้อนโดยตรงกันพื้นที่ที่แห้งอยู่เลยแม้แต่น้อย แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับการท่วมครั้งไหนๆ คนกทม. มีโอกาสได้ประสบการณ์น้ำท่วมกันถ้วนหน้า ในเขตพื้นที่ ที่ไม่เคยท่วมมาก่อน ก็ไม่ได้แปลว่า จะไม่ท่วม…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com