"LINE@ Operator" tag

วิธีการเพิ่ม admin หรือพนักงาน operation สำหรับ LINE@ องค์กร ให้ช่วยกันบริหารได้แล้ว

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ LINE@ เพื่อธุรกิจของคุณ แน่นอนว่า คุณจำเป็นต้องมีคนหรือพนักงานที่จะทำหน้าที่เป็น “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (Operation Personnel) ที่ทำหน้าติดต่อกับคนอื่นๆผ่านทาง LINE@ ได้มากกว่า 1 คน โดยหลักการคือ คนที่เป็นเจ้าของเองให้เป็นคนที่ถือสิทธิ์ Admin ของ LINE@ นั้นซึ่งจะทำหน้าที่คนเชิญคนอื่นๆให้มาเป็น “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” นอกจากนี้ขออธิบายหน้าที่แอดมินอื่นๆ อีกเสียหน่อย คือ เป็นคนที่ทำหน้าที่จ่ายเงินบริหารค่า Premium ID ของ LINE@ นั้น ทำหน้าที่เสียเงินรายเดือน หรือผูกบัญชีกับ LINE PAY…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com