"less food" tag

ลดสัดส่วนของอาหารที่อยู่บนจานได้ด้วยการหลอกตัวเอง

เมื่อกลางวันนี้ ผมได้มีโอกาสไปเข้าฟังสัมนาเรื่องพลังงาน แต่เอาล่ะ เรื่องที่จะเล่าให้ฟังมันก็เกือบจะเกี่ยวกับพลังงานอยู่เหมือนกัน แต่มันเป็นพลังงานจากอาหารที่คุณได้กินเข้าไปต่างหาก เมื่อเวลาที่ไปงานสัมนาจะมีอาหารกลางวันที่จัดโดยโรงแรมเอาไว้ หากการสัมนานั้นเป็นแบบเช้าบ่าย จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ร่วมสัมนารับประทานอาหารที่โรงแรม ปรากฏว่า ครั้งนี้หัวแถวอาหารนั้นตั้งกันตั้งแต่ส่วนของสลัดบาร์เป็นต้นไป ผมไม่รู้ว่ากำลังจะได้เดินเข้าไปตักอาหารอะไรครับ ที่หัวแถวก็จะมีจานเปล่าเอาไว้ให้ ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นจานเพื่อเอาไว้ตักข้าว แต่ว่าต่อคิวเดินไปเรื่อยๆ จะค่อยรู้ทีหลังว่า นี่มันเป็นแค่จานเอาไว้ใส่สลัดเท่าไหร่ เพราะ หากเป็นจาน เพื่อใส่ข้าวและกับข้าวแล้วจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ที่วางเอาไว้ที่โต้ะถัดไปนั้นเอง

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com