"ksme" tag

mail group ยักษ์ขนาด 400 คน ทำยังไงไม่ให้เป็น spam

ล่าสุดผมได้เข้าอบรมโครงการ KSME (รุ่นที่แปด) แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็มีการเปิดรุ่นที่ 9 แล้วด้วยซิ ฟังๆดูเหมือนกับว่าแต่ละรุ่นจะมีการเติบโตของประชากรต่อรุ่นแบบเท่าตัวอย่างต่อเนื่องเพราะต้นทุนต่อคนต่อรุ่นไม่เพิ่มขึ้นมากมายนัก (ยกเว้นตอนกิน เพราะว่าเลี้ยงดีซะอ้วนพี กินดึกแล้วก็ให้กินได้ไม่อั้น ผมตักสองรอบตลอด) แต่ประเด็นที่ผมพูดในนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ KSME สักเท่าไหร่นัก แต่ว่าประเด็นที่เอามาพูดเพราะว่า ผมไม่เคยเห็น mail Group ที่ใหญ่โตเท่านี้ที่มีการคัดกรองมาแล้ว โดยธนาคาร Kbank ตามเงื่อนไขทีว่า เค้าเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นทายาสธุรกิจผู้ประกอบการ (อันพึงมีอนาคตอันสดใส) พร้อมทั้งทางธนาคารขอให้แสดงทุนจดทะเบียนอีกต่างหากเพื่อเอาไปคัดกรองคนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจากทาง KBANK ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการ Networking แบบ B2B ย้อนเข้าประเด็น…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com