"internet data roaming international charge" tag

สุดยอดสรุปวิธีการใช้มือถือเมื่อเราต้องไปเมืองนอก เพื่อป้องกันการเสียค่าโง่

มีสุดยอดสรุป การใช้ “มือถือไทยในต่างประเทศ” ที่ออกโดย กสทช. เพื่อเป็นการทำให้คนที่ไม่ค่อยได้เดินทางไปเมืองนอกแล้วเอามือถือไทยไปด้วยจะได้ไม่เจอปัญหา การเรียกเก็บเงินเรือนหมื่นเรือนแสนจากผู้ให้บริการมือถือมาให้ download เอาไปอ่านกันครับ ดาวน์โหลดคู่มือเอามือถือไปเมื่องนอก ได้จากลิงค์นี้ http://www.tci.or.th/uploads/files/MobilePassport2.pdf Mobile Passport 2 ผมต้องเล่าประสบการณ์ที่ญาติๆผมและคุณแม่ของผมเองต้องเสียเงินสามหมื่นกว่าบาทถึงสองครั้งด้วยกันก็เพราะว่าเอามือถือ iPhone ไปเมืองนอกครับ โดยแม้ว่าจะมีการศึกษาไปก่อนแล้วก็ยังผิดพลาด ก็เกิดค่าใช้จ่ายตจำนวนมากขนาดนี้เกิดขึ้นได้ครับ โดนไป 20,000++ บาทสำหรับค่าโง่งวดแรก : ครั้งแรกเป็นยุคที่เพิ่งจะมีเครื่อง iPhone3G ใช้งานกันเป็นครั้งแรกในครอบครัวและไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อจะต้องเอาโทรศัพท์ไปเมืองนอก ก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกับโทรศัพท์อื่นๆ คือ ยกไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมาคิดว่ามันจะมีการใช้ internet เรียกผ่าน data…

rackmanagerpro.com © 2021 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com