"fitness result" tag

รายงานการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ และ ข้อสังเกตในการออกกำลังกายให้ลดไขมัน

เดือนนี้เป็นเดือนที่ผมออกกำลังกายน้อยกว่าสองเดือนก่อนเอามากๆ อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนทำให้การออกกำลังกายที่แจ้งโดยการวิ่งจะไม่เหมาะมากนัก ไม่ว่าตอนที่กำลังจะออกไปเช้าๆก็ฝนก็ตกแล้ว หรือว่าจะเอาเย็นๆค่ำๆ ก็ฟ้าก็คลื่นๆเคลิ้ม ทำให้มีเหตุอ้างให้ไม่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วย (ทั้งๆที่จริงๆแล้วผมก็อยากจะวิ่งด้วยลู่อยู่เหมือนกันน่ะครับ แต่ก็อีกการวิ่งลู่ตอนเย็นนี่เหมือนกับว่าต้องไปแย่งกะคนอื่นเค้ามากมายครับผม) ตอนเย็นๆโดยมากแล้วถ้าหากว่าได้ออกกำลังกายก็จะไม่ได้ด้วยการวิ่งสักเท่าไหร่ มักจะไป Fitness center เสียมากกว่า เพราะถ้าหากว่าไปออกตามสวนสาธารณะ เมื่อคร่อมเวลาประมาณหกโมงเค้าก็จะหยุดกันหมด โดยต้องยทนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกน่ะครับที่จะต้องยืนตรงแต่ การออกกำลังกายของผมมันจะขาดช่วง ทำให้ heart rate ที่อยาก control ไม่อยู่ในช่วง เป็นการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ ออกกำลังกายตามแผนการณ์ที่วางเอาไว้ได้อย่างไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรครับผม อย่างไรก็ดีที่ผมอยากจะเอาเรื่องมาพิมพ์เก็บเอาไว้ที่หน้า rackmanagerpro.com ในหัวเรื่อง Fitness วันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อสังเกต ในการออกกำลังกาย…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com