"shortcutor" tag

Shortcutor โปรแกรมจัดการ shortcut ปุ่มลัดบน Windows

Shortcutor เป็น program ที่เอาไว้จัดการ shortcut หรือปุ่มลัด และ Hotkey ใดๆ ทั้งที่เป็น Default ของ windows เอง และ ปุ่ม hotkey ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาเองครับ เรียกว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ การตั้งว่าจะให้กดปุ่มอะไรแล้วให้มันไปทำอะไรนั้น ผมมีลักษณะการเพิ่มปุ่มเข้าไปคือ ผมจะใช้ shift + ctrl + ตัวอักษร เพื่อให้จำได้ง่ายครับ เช่น ถ้าหากว่าดูตามภาพตัวอย่าง screenshot ของ program…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com