"share internet GPRS" tag

กระจายสัญญาณ internet จาก iPhone ไม่ต้องซื้อแอร์การ์ดให้เปลืองเงิน

ไม่น่าเชื่อว่า Function หนึ่งที่คนใช้ iPhoneไม่รู้ว่ามี และมันก็มีประโยชน์มากเสียด้วยสิเวลาที่เราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ กันเป็นหมู่คณะ นั่นก็คือ การ share internet มือถือ โดยการกระจาย wifi ออกไปครับ มันคือ การที่ทำให้ iPhone ของคุณเหมือนเป็นตัวปล่อย wifi แล้วก็ให้คนอื่นจับ wifi นั้น เพื่อที่จะเล่น internet ได้ครับ สถานการณ์ที่ผมใช้ก็คือ ผมไปเมืองจีนมาล่าสุดแล้วก็ซื้อเป็น SIM 3G ประเทศจีนมาแค่ 1 SIM เท่านั้น…

rackmanagerpro.com © 2021 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com