"relate post" tag

วิธีการทำให้มี relate post หรือ เนื้อความที่น่าจะเกี่ยวข้อง หรือน่าสนใจใน wordpress ด้วย LinkWithin

บทความนี้เฉพาะคนที่ใช้ blog WordPress แบบ host เองเท่านั้นครับ การที่เอา link บทความที่เกี่ยวข้องพร้อมเอาภาพ Thumbnail มาแสดงที่ท้ายบทความ ทำให้คนอ่าน หรือคนที่หลงเข้ามาผ่านทาง Google search แล้วอาจจะอ่านอะไรต่อเพิ่มเติมไปยังหน้า Post อื่นๆ ได้ครับ ทำให้ค่าเฉลี่ย page / visit เยอะขึ้นได้ ถ้าหากว่าเนื้อความนั้นๆ มีการแสดงแล้ว คนอ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะอ่านต่อไป วันนี้เลยอยากแนะนำว่าถ้าหากว่าคุณใช้ WordPress เหมือนกับ rackmanagerpro.com หน้า blog…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com