"mozbackup" tag

Backup Firefox แบบเต็มรูปแบบด้วย MozBackup

ผมล่ะเป็นคนหนึ่งล่ะที่มี Computer ไม่ว่าจะเป็น Desktop หรือว่า Notebook มากกว่าหนึ่งตัวครับ แล้วก็ไม่ได้มีแค่สองตัวด้วยน่ะครับ มีเยอะกว่านั้นเอามากๆ ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเยอะตัวมากมาย งงตัวเองเหมือนกัน แต่ว่าทีนี้ พอผมอยากจะใช้ Firefox ที่มีคณสมบัติเหมือนกันทุกอย่าง ก็ต้องไปโหลด Add on มาทีละตัวๆ เพื่อที่จะมาลง Firefox ที่มันอยู่กันคนละเครื่องซึ่ง ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่า วิธีนี้มันถึกเอามากๆ ครับ ต่อมาผมก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่า Firefox addon ที่ชื่อว่า FEBE add on มันจะทำหน้าที่ในการ…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com