"bookmark tools" tag

Neat Bookmarks เพิ่มความเร็วในการค้นหา Bookmarks บน Chrome

Neat Bookmarks เป็น Chrome extension ที่ผมแนะนำให้มีน่ะครับเพราะว่า ตอนนี้ Bookmark ของผมจะค่อนข้างเยอะแม้จะ folder เพื่อ Group มันแล้ว มันก็ยังหายากอยู่ดีน่ะครับ วิธีการที่ดีที่สุดในการค้นหา Bookmark ใดๆ น่าจะเป็นลักษณะของการพิมพ์คำที่เราใช้เพื่อจะหา Bookmark นั้นครับ และ Neat bookmarks Chrome extension ตัวนี้จะเป็นคำตอบของปัญหานี้ เพราะ เราสามารถที่จะพิมพ์ text ใดๆแล้วมันจะค้นหา Bookmarks แบบ real…

rackmanagerpro.com © 2020 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com