การจดบันทึกน้ำหนักตัว โดยการเฉลี่ยนำ้หนักต่อสัปดาห์เพื่อเห็นแนวโน้ม

อุปกรณ์หลัก สำหรับการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก คือ “ตาชั่งดิจิตอล” ซึ่งเป็นชี้วัดสำหรับบอกว่า ตอนนี้เรามีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน นั่นคือ น้ำหนักหน่วยเป็น กิโลกรัม (ความละเอียดระดับ  100 gram) เพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างวันต่อวันเป็น Trend ไม่ใช่การเปรียบเทียบน้ำหนักแบบวันต่อวัน เพราะมันเทียบอย่างงั้นไม่ได้

ดังนั้น ถ้าหากว่าเราวัดน้ำหนักและ อีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะจำเป็นที่ต้องทำคู่กันคือ การบันทึกน้ำหนัก โดยคุณอาจจะเลือกจดด้วยกระดาษหรือปฏิทิน ณ จุดที่ชั่งน้ำหนักก็ได้เพื่อให้สะดวกในการวัดน้ำหนักและบันทึก เมื่อคุณบันทึกมือแล้ว คุณจะเห็นแนวโน้มน้ำหนักได้ โดยการเอากลับมา Plot graph ถ้าหากว่าคุณว่าง แต่สำหรับคนทั่วไปแล้ว การ Plot Graph แล้ว excel แล้วทำ recession model เพื่อประเมินแนวโน้มนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของคนปกติเค้าทำกันเลย มีแต่คนเพี้ยนๆเท่านั้นที่จะทำอย่างนี้

วิธีการง่ายกว่านั้นคือการใช้ Moving Average เพื่อให้เห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้น โดยเลือกปริมาณข้อมูลเช่น น้ำหนักเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ โดยคำนวณเป็นรายสัปดาห์ก็ได้ ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าง่าย สำหรับคนทั่วไป และเป็นตัวแทนน้ำหนักที่ใช้การได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะงั้นแล้ว คุณ​ที่อยากจะลดหรือควบคุมน้ำหนัก ใช้ Moving Average หรือ จะทำเป็นค่าน้ำหนักเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ ก็ทางเลือกในการเห็นแนวโน้มน้ำหนักได้ด้วยอย่างง่ายๆที่ผมแนะนำ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

rackmanagerpro.com © 2018 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2017

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress